POINT light/POINT smart och Windows Vista eller Windows 7

Följande borde göras när man använder POINT light/POINT smart applikationer äldre än version 5.0.0 B4 under OS Windows Vista eller Windows 7:

1. Stäng av UAC (User Account Controll) innan AutoCAD eller POINT installeras.

2. Kör POINT light/POINT smart och AutoCAD som administratör i Windows XP läge.

Högerklicka på genvägen till POINT light/POINT smart respective AutoCAD och ställ in kompabilitet enligt bilderna här under. Detta borde göras innan man auktoriserar POINT light/POINT smart.

3. Hjälpfilen fungerar inte (gäller POINT light 2008 ver. 4.5.0 eller äldre).

Orsak till felet

Windows Vista/Windows 7 kan inte längre hantera HLP-filer.

Lösning

Gå till http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6EBCFAD9-D3F5-4365-8070-334CD175D4BB&displaylang=en, ladda ner och installera de program som krävs för visning av HLP-filer.

4. Dialogboxar i POINT light saknar stäng-knappen i högra övre hörn (gäller POINT light 2008 ver. 4.5.0 eller äldre).

 

Orsak till felet

Windows Vista/Windows 7 visar inte roll up- och stängknapparna i de berörda dialogboxarna.

Lösning

Roll up och Stäng knapparna finns kvar i de berörda dialogboxarna men de syns inte. Man kan klicka i övre högra hörn för att stänga dialogboxarna eller välja Stäng-kommando från dialogboxens kontrollmeny. Kontrollmeny visas genom att klicka på dialogboxens ikon.

Klicka här för kontrollmenyRoll up och stäng-knapparna syns inte

Tillbaka....